E (2) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint E (2) szó jelentése, értelmezése:

az esz(ik) igének s ezt alkotó több idők és módoknak ú. m. ev-ék, (a Nádor-codexben eléjön eének is, evének helyett), ev-ett v. e-tt, e-end(ik) egy-ék, en-ni, en-nék, ev-ő stb. gyöke vagy gyökeleme, melyekben az sz, v, tt, end, gy, n oly képzők, mint a lesz, tesz, vesz igékben, melyek elvont gyökei: le, te, ve. Mi leginkább kitűnik, ha miveltetőket, tehetőket és jövőket alakítunk belőlök: e-tet, (le-tet nincs szokásban), te-tet, ve-tet, e-hetik, le-het, te-het, ve-het, e-endik, le-end, te-end, ve-end. Ugyanez áll az iszik, hisz, visz, alszik, fekszik, nyugszik igékre nézve, melyek gyökei: i, hi, vi, al, fek, nyug, s innen: i-tat, hi-tet, vi-tet, al-tat, fek-tet, nyug-tat, i-hatik, hi-het, vi-het, al-hatik, fek-hetik, nyug-hatik. Különösebben az i-vel mint iszik ige gyökével és többi származékoknak is (eszik iszik, evék ivék, evett ivott, egyék igyék, ennék innék) egymással öszvehasonlításából nyilván kitünik, hogy a jelentések fő különbségét az e és i betük teszik, az sz, v, gy mássalhangzók mindenikkel közös levén. V. ö. LESZ. Ezen egyszerű gyököket tudtunkra csak a magyar tünteti elé, mert más nyelvekben az önhangzó mindig vagy egyik vagy másik mássalhangzóval áll kapcsolatban, példák a szanszkrit ad, latin ed-o, esuri-o, hellen ed-w, es-Jw, német ess-en, speis-en, góth it-an, et-an, török je-mek, finn szy-ön stb. melyek evést, továbbá a szanszkrit pí, görög pin-w, latin bib-o, török ics-mek, finn ju-om stb. melyek ivást jelentenek.

Betűelemzés "E (2)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (100%). Ez 61.75 százalékkal több mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )2( E.

Keresés az interneten "E (2)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: E (2) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika